Єдина Країна! Единая Страна!

четвер, 8 вересня 2016 р.

2016-2017 навчальний рік. Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти

Освіта України за останні часи постійно зазнає реформування. Старовинне китайське прокляття «Щоб ти жив в епоху змін», в данному контексті набуває особливого значення.
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з багаточисельними правками та доповненнями безнадійно застарів. Проект нового закону "Про освіту" не відомо коли буде прийнятий. Проте всередині кожної освітянської ланки відбуваються суттєві зміни.
Дошкільна та початкова освіта є двома першими освітянськими ланками в системі неперервної освіти в Україні.
На сьогодні діяльність ціх ланок означено в Законах  "Про дошкільну освіту"  від 11.07.2001 № 2628-III та Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV
Процес забезпечення неперервності дошкільної та початкової шкільної ланок освіти - створення умов для такої зміни, коли відбувається неперервний загальний розвиток дітей і професійно-духовне самовдосконалення педагогів.

Особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи в навчанні дошкільників та учнів початкової школи сприяють забезпеченню неперервності дошкільної та початкової освіти.
Наступність – передбачає опору на знання, уміння, творчі якості та здібності, які дитина здобула у дошкільному закладі
Перспективність – обізнаність педагогів дошкільної ланки освіти з програмами і технологіями навчання і виховання учнів початкової школи
Спадкоємність – успадкування школою діяльнісного й комунікативного аспектів життя дитини на її дошкільному етапі.
Базовий компонент дошкільної освіти  та Державний стандарт початкової загальної освіти
Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти:
- забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти;
- концентрує увагу на збалансованості фондів «хочу», «можу», «буду»;
- окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного віку.
Як і в початковій школі, зміст БКДО визначено на основі компетентнісного підходу відповідно до вікових можливостей дітей, що реалізуються в освітньому просторі, спрямованому на досягнення соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, вихованості та навченості дитини), що зумовлює необхідність чіткого визначення життєво важливих компетенцій (дитина знає, обізнана, розуміє, уміє, усвідомлює, здатна, застосовує, виявляє ставлення, оцінює). В БКДО визначено 17 компетенцій в інваріантній та 4 в варіативній частинах.
На відміну від ДСПО, який зорієнтовано на набуття учнями ключових компетентностей, стандарт ДО з урахуванням віку дітей і їхнім обмеженим досвідом обмежується освітніми компетенціями, тобто суспільно визнаним рівнем знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень у певній сфері життєдіяльності дитини.
У цьому науковці вбачають один із шляхів забезпечення наступності між двома ланками освіти. Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини продовжується в початковій школі.
Програми дошкілля на сайті МОН України.

Оновлені програми початкової школи на сайті МОН України
Колегія Міністерства освіти і науки України сьогодні, 4 серпня, під час засідання в приміщені МОН схвалила 13 оновлених навчальних програм для школярів 1-4 класів.
Розвантаження навчальних програм для початкової школи – це спільний проект Міністерства освіти і науки України та відкритої он-лайн платформи Ed-Era.com, що відбувався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Внесення змін відбувалося у декілька етапів, протягом двох широких обговорень програм на відкритій платформі вчителі, експерти, активісти та батьки залишили більше 8тис коментарів з пропозиціями змін до програм. Загалом, у широкому обговорені взяло участь більше 4тис учасників, за он-лайн конкурсом було відібрано 20 модераторів, що обробляли усі пропозиції та безпосередньо вносили зміни до програм.Що конкретно змінилося у програмах початкової школи?

Про неперервність на рівні програм дошкілля та початкової школи у цьому навчальному році зазначено у методичних рекомендаціях Дошкілля та Початкової школи


З якого віку віддати дитину до школи?

Немає коментарів: