Єдина Країна! Единая Страна!

понеділок, 22 лютого 2016 р.

Курси підвищення кваліфікації «Вихователі ДНЗ з проблеми наступності дошкільної та початкової освіти» Група № 43

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів  спрямований на досягнення загальної мети – приведення фахового та кваліфікаційного рівня фахівців у відповідність до сучасних вимог щодо сутності та складових його професіоналізму. Тому зміст курсів, форми, методи організації навчального-виховного процесу мають відповідати сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу, а також бути відзеркаленням сучасного світового рівня розвитку дошкільної освіти. 

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів включає: поглиблення науково-теоретичних знань слухачів з психолого-педагогічних основ розвитку та виховання дітей дошкільного віку; ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом та новітніми технологіями щодо роботи з дітьми відповідного  віку; надання слухачам методичної допомоги в удосконаленні рівня професійної компетентності, сприяння глибокому усвідомленню змісту, структури освітньо-виховного процесу відповідно до сучасних вимог, формування інноваційної культури педагога. У даному навчально-тематичному плані закладено поєднання прогресивних андрагогічних тенденцій, потреб часу та вимог нормативних документів.