Єдина Країна! Единая Страна!

вівторок, 14 квітня 2015 р.

Творчий колективний проект. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу

Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу

Творчий колективний проект
група 65 МОІППО

Одне із основних завдань, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних технологій,  які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями - самими дітьми.

середа, 1 квітня 2015 р.

Плавання - як загартувальний засіб дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ

Полякова Тетяна Миколаївна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ №8, м.Южноукраїнська

Плавання – як загартувальний засіб дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ
Вода - джерело життя. Вона благотворно впливає на нервову систему, знімає втому, оживляє організм. А коли бачиш у басейні задоволені обличчя малюків, то розумієш що вода, плавання діють ще й як потужний психічний фактор.
Загартування – це систематичний, поступовий та комплексний процес впливу на організм. Саме воно формує механізми, завдяки яким організм дитини стає стійким до впливу зовнішніх умов.
Загартування – це тренування організму, вдосконалення процесів його фізичної та хімічної терморегуляції.

Загартування організму дошкільника

Костикова Оксана Сергіївна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 118, м. Миколаїва

Загартування організму дошкільника

Загальні принципи
Спробуємо розібратися, чому саме діти потребують правильної системі загартовування і що повинні знати і робити дорослі, щоб зміцнити здоров'я дітей. Щоб правильно гартувати дитини, батьки повинні добре знати механізми і принципи дії гартують факторів, методику і техніку спеціального загартовування.
Гартувати - це значить систематично, багаторазово, дозовано впливати на організм тими факторами, які часто є причиною захворювання. Загартовування-це образ життя!

Використання здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дітей в умовах дошкільного закладу


 Афанасьєва Марина Віталіївна
інструктор з фізичної культури
 ДНЗ№126, м.Миколаев

Використання
здоров’язберігаючих технологій
у фізичному вихованні дітей  в  умовах дошкільного закладу


Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок, які забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо, що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в 5–7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинно формувати  здоров’я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини. А це можливо завдяки  використанню здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дошкільників.

Плантографія. Діагностика відбитків дитячих стоп в умовах ДНЗ

 Бойко Наталія Вікторівна
інструктор з фізичної культури 
ДНЗ № 75, м.Миколаїв


Плантографія. 
Діагностика відбитків дитячих стоп в умовах ДНЗ

Мета: діагностування та своєчасне виявлення стопних змін та формування скаліотичної постави у дітей з послідуючою консультацією батьків та наданням оптимальної педагогічної та корекційно-лікувальної допомоги.
 Плантографія – це методика отримання відбитків стоп в позі природного прямостояння людини на спеціальному приборі – плантографі – з подальшою їх розшифровкою, підготовкою висновків та відповідними рекомендаціями.
 Плантограф представляє собою пристрій, який складається з двох частин: підстава та рамка з діафрагмою – натягнутою плівкою, на яку наноситься шар штемпельної фарби синьо-фіолетового кольору. В якості підстави може слугувати товста фанера (10 мм), розміри якої становлять 35 см на 45 см. Рамка відповідає розмірам підстави, на яку рівномірно натягнуто полієтиленова плівка середньої товщини.

Роль рухливої гри у фізичному розвитку дітей дошкільного віку

Мартинюк Марія Василівна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 4, стм Криве Озеро

        Роль рухливої гри у фізичному розвитку дітей дошкільного віку

   Психологічний вік дитини - поняття умовне і визначається не тільки календарними термінами, тобто кількістю прожитих років і місяців, але і етапом психічного розвитку. Головне тут - послідовність етапів розвитку (неприпустимо переступати через цілий етап). Ігри пропонуються якраз з урахуванням необхідної послідовності етапів - від найпростіших і доступних кожному малюку ігор слід переходити до складніших. У кожній грі необхідно спиратися на те, що дитина вже уміє і що він любить робити сам. Педагогу важливо знати і розуміти, що уміють і люблять робити його вихованці незалежно від їх віку, і на цій основі вводити нові дії і нові завдання. Так, наприклад, трирічні діти, як правило, люблять і уміють бігати і стрибати. Використовуючи ці уміння, можна організовувати нові ігри, засновані на новій послідовності цих рухів, їх поступовому ускладненні і головне - їх новому змісті і осмисленні: не просто бігати і стрибати, а стрибати в уявній ситуації (по купині на болоті або бігти від кота або лисиці, які можуть зловити).

Школа м'яча. Гурткова робота з дітьми старшого дошкільного віку

Сінченко Людмила Михайлівна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 118, м. Миколаєва

Школа м'яча. Гурткова робота
з дітьми старшого дошкільного віку в ДНЗ

Баскетбол.
Вправи та ігри з м’ячем вдосконалюють навички основних рухів дітей, розвивають не лише великі, але й дрібні  м'язи обох рук, збільшують рухливість суглобів пальців та кистей. Вони сприяють розвитку точності координації рухів, покращенню рухової реакції дітей, виховують витримку, впевненість і рішучість.
Дітям старшого дошкільного віку доступна ця гра. Спочатку вони засвоюють прийоми ведення м’яча поштовхом об підлогу правою та лівою рукою на місці та в русі (повільним кроком та бігом). Важливий елемент рухових дій у баскетболі – передача м’яча партнерові обома руками від грудей та однією від плеча, стоячи на місці після зупинки та в русі, а також уміння ловити м’яч, який летить на різній висоті.
Для гри в баскетбол треба засвоїти кидки м’яча у кошик обома руками від грудей, із-за голови, однією рукою від плеча. Спочатку ці кидки виконуються з місця, діти намагаються влучити в кошик, а потім після ведення м’яча або передача його від партнера, біля щита.

Планування сюжетних занять з фізичного виховання за лексичними темами дошкільного навчального закладу

Ганчо Олена Володимирівна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 1, м. Миколаїв


Планування сюжетних занять з фізичного виховання за лексичними темами дошкільного навчального закладу

 Швидко змінюється навколишній світ, а разом з ним змінюється і людина.  На маленьку дитину покладена особлива місія – в майбутньому стати  здоровою, фізично розвиненою,  підготовленою до сучасного життя та змін, які відбуваються у нашому світі, людиною.
В.О.Сухомлинський стверджував: «Я не боюся ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить і їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили…"
 Робота ДНЗ в цілому спрямовується на підтримку, збереження і розвиток здорового способу життя дітей, правильної  його мотивації . З огляду на це, дітей ознайомлюють з поняттям про гігієну діяльності, гігієну тіла, зовнішності, основні органи, а також про статеву індетифікацію та розвиток організму.  При цьому треба дотримуватися принципів послідовності, систематизації та індивідуального підходу. Ця важлива робота проводиться в процесі всього часу перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. Заняття з фізкультури займає важливе місце у всьому виховному процесі дитячого закладу. 

Планування спортивних ігор та вправ на прогулянці в ДНЗ

Шияновський Сергій Валентинович
інструктор з фізичної культури
ДНЗ№127, м.Миколаїв

Планування та організація спортивних ігор та вправ на прогулянці

Мета: удосконалювати знання, уміння, навички педагогів методично правильно забезпечувати роботу в ДНЗ щодо зміцнення, збереження фізичного здоров’я дітей та організації спортивних ігор та вправ під час прогулянки; створювати комфортні умови для природного фізичного розвитку; виявити ступінь розуміння впливу спортивних ігор та вправ на всебічний розвиток дітей дошкільного віку. 

Фізкультурні свята та розваги як засіб виявлення рухових умінь і навичок дітей старшого дошкільного віку

Аліферовська Альона Сергіївна,
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 112, м. Миколаїв


Фізкультурні свята та розваги як засіб виявлення рухових умінь і навичок дітей старшого дошкільного віку

Виховання здорових дітей потребує всі прогресивні суспільства. І в нашій державі надають великого значення фізичному вихованню підростаючого покоління
Піклуванням держави про фізичне здоров я малюків,підростаючого покоління є Закон України «Про Фізичну культуру та спорт». Сьогодні фізичне виховання спрямоване насамперед на охорону та зміцнення здоров'я, підвищення захисних сил організма , виховання стійкого інтересу до рухових умінь,навичок та фізичних якостей(швидкість,спритність,витривалість,гнучкість), формування культури здоров я.

Застосування технології "Театр фізичного виховання дітей" в ДНЗ

Єхвалова Олена Вікторівна
 Інструктор з фізичної культури
ДНЗ №74, м. Миколаїв

Застосування технології «Театр фізичного виховання»  в ДНЗ

Педагог, який почав працювати за методикою М.М. Єфименка повинен насамперед ознайомитись та вивчити заповіді, які допоможуть виховати здорову дитну.
Що ж таке ’’Театр фізичного виховання’’? Я як педагог, який вирішив працювати за технологією М. Єфименка, маю насамперед продумати ігрову тему, на основі якої відбуватиметься моя ігрова взаємодія з дітьми. Технологія «Театр фізичноговиховання» розрахована на проведення всіх чи кількох занять як однієї великої тематичної гри (ВТГ), тобто макрогри. Схематично завдання будь-якої гри міститься у формулюванні її теми, що слід обов’язково враховувати. Сюжет гри не повинен суперечити першому положенню авторської системи фізичного виховання, яке зобов’язує починати будь-яку рухову діяльність дітей із лежачих, тобто горизонтальних (розвантажувальних), положень з поступовою вертикалізацією поз і ритмів руху до прямоходіння, повзання, бігу, підстрибувань, стрибків. Вдалий добір макроігор є передумовою того, що заняття з фізичної культури будуть захопливими для дітей, матимуть очікуваний ефект. Іноді на означення таких занять використовують термін «фізкультурна казка», який тлумачиться як ігрове дійство, організоване з урахуванням основних природних закономірностей рухового розвитку дитини. Я займаючись  можу розіграти зі своїми вихованцями будь-яку тему, казку, ситуацію, дотримуючись при цьому формул природного рухового розвитку дітей.

Впровадження ранкової гімнастики пробудження в середній групі дошкільного навчального закладу

Назарчук Оксана Борисівна,
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 117, м.Миколаїв

Впровадження ранкової гімнастики пробудження в середній групі ДНЗ

З вересня 2014 року наш дитячий садок почав впроваджувати нову систему фізичного виховання та оздоровлення дітей, кандидата педагогічних наук доцента М.М. Єфименко «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». В якій автор сформулював основи принципово нової системи фізичного виховання та оздоровлення дітей. Дана система спирається на об'єктивні закони розвитку людського організму, щоб перетворити одноманітні заняття до фізкультури в захоплюючі заняття-вистави, що дарують дітям радість і приносять користь їх фізичному, інтелектуальному розвитку, формуванню міжособистісних відносин. Відмінною рисою програми є новий підхід до фізичного виховання - з новою ідеологією, філософією, методикою, в якій автор сформулював основи принципово нової системи оздоровлення, корекції, профілактики і творчого самовираження дітей.

Гурткова робота з дітьми старшого дошкільного віку з оволодіння елементами гри в баскетбол

Карлюга Аліна Володимирівна
інструктор з фізичної культури
ДНЗ № 5, м. Первомайськ

 Гурткова робота з дітьми старшого дошкільного віку 
з оволодіння елементами гри в баскетбол 

 Одним із основних завдань визначених Законом України «Про дошкільну освіту»- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.
Фізичне виховання – одна із необхідних умов цілісного розвитку дитини. Залучення до спорту з раннього дитинства дає дитині фізичну витримку, виховує спритність, чесність та швидкість реакції, підвищує активність, розвиває почуття товариськості. Повноцінний фізичний розвиток дітей можливий лише в комплексному використанні засобів фізичного виховання: природних факторів, гігієнічних і фізичних вправ. Велике місце у всебічно – фізичному розвитку дітей займають фізичні спортивні вправи, а також елементи спортивних ігор. Оволодіння всіма видами спортивних вправ має велике значення для всебічної фізичної підготовленості дітей.