Єдина Країна! Единая Страна!

неділя, 2 червня 2019 р.

Особливості викладання предмету "Я досліджую світ" НУШ


У 2018-2019 навчальному році предмет Нової української школи "Я досліджую світ можна було викладати за 1 із 15 запропанованн их підручників.
6 - за програмою НУШ 1 (3 години на тиждень)
9 - за програмою НУШ 2 (7 годин на тиждень)
Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році. Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415
«Я досліджую світ»

У першому класі інтегрований предмет «Я досліджую світ». Типова освітня програма з цього предмета дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення в дидактико-методичній організації навчання надається його зв’язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об’єктів і явищ навколишнього світу.

понеділок, 27 травня 2019 р.

Концепція НУШ

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного
народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомо-
сті, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюд-
ському житті тільки той народ і бере перемогу, який
має найкращу школу.
Софія Русова

Н. М. Бібік. - Київ : Літера ЛТД, 2018. - 160 с.

ВИКЛИКИ, ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ
Виклики часу зумовили розроблення Концепції «Нова українська школа» – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.
Які ж нерозв’язані проблеми вітчизняної системи освіти та її основоположної ланки – початкової освіти – стали поштовхом для прийняття реформаторських рішень?

середа, 22 травня 2019 р.

Статеве виховання дітей на різних вікових етапах

Науковими розвідками питань, що пов'язані зі статевим вихованням дітей на різних вікових етапах я займаюся з 2005 року. Є чималий доробок науково-методичних публікацій, посібників з грифом МОН України, експериментальні дані, присвячені цій проблемі.
Декілька слів про помилкові переконання у нашому суспільстві, що залишилися  з радянських часів разом з сакраментальною фразою  "сексу в нас нема". 
Поняття дитячої сексуальності існує, і діти у будь-якому віці вільно або мимоволі цікавляться питаннями сексуальності, мають потребу в ній для кращого розуміння себе й навколишніх.

субота, 18 травня 2019 р.

Особливості розвитку дітей 6-7-річного віку

Шестирічний вік – це період, коли відбуваються кардинальні зміни у фізичному, психічному, соцальному та духовному розвитку дитини. Фізичний розвиток має вагоме значення для формування особистості, але він тісно пов'язаний із психічним розвитком. Найбільш суттєві зміни, що охоплюють психічні сфери дітей даного віку пізнавальну, вольову, емоційну, свідчать про те, що цей вік є переломним, багатим  на такі новоутворення, що забезпечують перехід дитини до систематичного шкільного навчання.
На 6-му році життя дитини формується «внутрішня позиція», усвідомлюються образ власного «Я», що дає можливість дитині діяти довільно, тобто відповідно до поставленої мети, усвідомлювати завдання, що стоять перед нею, правильно їх вирішувати. З названими фундаментальними новоутвореннями особистості дитини пов’язана її установка на досягнення бажаного результату в різних видах діяльності.
Підґрунтям діяльності шестирічної дитини починає ставати виокремлення найважливіших, головних мотивів і підкорення їх менш значущим, що і визначає характер психічної діяльності дитини.

неділя, 28 квітня 2019 р.

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами Google-інструментів

Якщо Ви працюєте у сфері освіти України, та прагнете бути сучасним педагогом, який крокує у Нову українську школу, то створіть обліковий запис Google та безкоштовно користуйтеся інструментами та сервісами Google у професійній діяльності.
Чому сучасному педагогу ніяк не обійтись без хмарних технологій? Навіщо у професійній діяльності інтернет? Чому саме Google?
Про все це у цій публікації.

неділя, 21 квітня 2019 р.

Інструктори з фізичної культури ЗДО. Група 143

Відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізичну культуру" одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в закладах дошкільної освіти залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

середа, 17 квітня 2019 р.

Конспект заняття з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку

Хараїм Ірина Дмитрівна
вихователь ЗДО №1
Миколаївська обл.
Врадіївка
Конспект заняття з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку
Тема: Перукар.
Мета: поглибити знання дітей про професією перукаря, особливості його праці, розкрити її значимість у житті людей. Збагатити та активізувати словник дітей словами-діями, формувати темп мовлення та чітку вимову звуків. Розвивати зв’язне мовлення, вміння відповідати на запитання повними реченнями; вправляти у переказі за допомогою за мнемо таблиці. Розвивати творчі здібності, естетичний смак, самостійність. Виховувати повагу до праці перукаря, прагнення дбати про свій зовнішній вигляд.
Словник: перукар, перукарня, ножиці, гребінка, бритва, стриже, фарбує, розчісує.
Обладнання: лялька Марічка, альбом професій, картки –схема для складання розповіді, мнемотаблиця , ножиці,прикраси для волосся, заготовки для моделювання зачісок.

Складання описової розповіді за сюжетною картиною «Ой, весела в нас зима!»

Арефьєва Валентина Володимирівна
ДНЗ № 49
м. Миколаєва

Тема: Складання описової розповіді за сюжетною картиною «Ой, весела в нас зима!»
Програмовий зміст: зв’язне мовлення: учити складати описову розповідь за картиною за планом вихователя та командами;
граматика: вчити добирати прикметники до іменників, розвивати вміння будувати прості та поширені речення, закріплювати знання про послідовність слів у реченні, складати словосполучення;
словник: збагачувати словник дітей словами, що означають зимові ознаки (казкова, срібляста зима; хрусткий, іскристий, розсипчастий, колючий сніг; засніжена земля; замріяні дерева) та розваги.

Заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Бойко Ганна Олександрівна
Вихователь ДНЗ №77
м. Миколаїв   
Заняття з розвитку мовлення в старшій групі
Тема:«Подорож  до країни Добра.»
Програмовий  зміст:
Учити дітей давати чіткі та повні відповіді на запитання, сприяти монологічному
мовленню , активізувати добір слів-ознак та слів-дій.
Розвивати уміння підтримувати бесіду, вправляти дітей у побудові речень.
Закріпити в активному словнику слова , що стосуються почуттів та настрою.
Формувати вміння , поводитися відповідно до правил культурної поведінки.
Виховувати  добре ставлення до навколишнього світу , приязність, доброзичливість.

Комплексне заняття з розвитку мовлення у старшій групі

Яковлєва Наталія Михайлівна
 Вихователь  ЗДО № 64
м. Миколаїв
 Комплексне заняття з розвитку мовлення у старшій групі
Тема: "Весело про друга я розкажу"
Мета:
Зв'язне мовлення: вчити дітей складати описову розповідь про друга  за власним малюнком зв’язно, послідовно за структурно-логічною схемою.
Лексика :
збагатити та активізувати у мовленні: словниковий запас порівнянь; прикметників чоловічого та жіночого роду, що характеризують зовнішність, риси і поведінку людини;
поповнити словниковий запас новими словами - доброзичливий, дружелюбний.
Граматика:
закріпити: вміння добирати прикметники до іменників; вживати слова з   суфіксами пестливості; вживати займенники у різних відмінках;
стимулювати вживання складнопідрядних та складносурядних речень. Розвивати у дітей уважність, мислення, звички і моделі поведінки, що відповідають бажанню діяти у напрямку сталого розвитку.
Виховувати доброзичливе ставлення до інших, друзів, відчуття колективу, добрих взаємин.
Попередня робота: Мовленнєві дидактичні ігри «Інтерв'ю», «Розшук - об'яви», «Запроси друзів», «Скажи навпаки», «Комплімент», прислів'я про дружбу, професії дорослих, сприймання казок В.О.Сухомлинського «Добре слово», Т.Вершиніної « Ґудзик та рукавичка», вивчення вірша про дружбу
Матеріал: 2 дошки, портрети - малюнки друзів, подарунки-малюнки друзям, фотовиставка «Дружні малята - наші хлопчики й дівчата», структурно - логічна схема, демонстраційні картинки до схеми, роздаткові картинки до дидактичної гри «Очі друга».

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Мазепа Людмила Вікторівна
Вихователь  ДНЗ 78
                                                          м.Миколаїв

Конспект заняття  з розвитку мовлення в старшій групі

Тема Складання описової розповіді за картиною «ЗИМА» , «ВЕСНА»

Програмовий зміст Зв’язне мовлення. Продовжувати вчити дітей складати описові розповіді за картиною за планом вихователя, відповідати на запитання за змістом картини та придумувати назву картини.
Словник. Активізувати  словник дітей словами-назвами, словами-ознаками  та збагачувати словниковий запас дітей словами-діями, що характеризують зимову і весняну пори року.
Граматика. Вчити добирати прикметники до іменників, розвивати  вміння дітей будувати прості та поширені речення використовуючи піктограми, закріплювати знання про послідовність слів у реченні.
Виховувати  дружні стосунки та інтерес до розповідей товаришів, уміння    слухати  один одного не перебиваючи, організованість, любов  до рідної  природи.
Розвивати  спостережливість, мислення.

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Соломянюк Тетяна Валеріївна
                       Вихователь ЗДО № 1 «Сонечко»
                                                  Березнегуватський район
 Миколаївської області

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Тема: «Цікава подорож»

Програмовий зміст:
Продовжувати вчити використовувати навички вільно користуватися мовними засобами в рамках особистісто-орієнтованого підходу, який враховує рівень мовного розвитку та мовні здібності, вміння загадувати і відгадувати загадки, вміння складати повні речення, збагачувати словник епітетами, синонімами, антонімами, утворювати множину іменників, проводити звуковий аналіз слів, добирати слова до заданої схеми, називати слова на заданий звук. 

Тематичне заняття з розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.

Нагорна Валентина Іванівна
Вихователь ЗДО №7 «Лелеченя»
с. Добре Миколаївської області.

Тематичне заняття з розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.
Тема: «Іграшки»
Мета: розширювати уявлення дітей про іграшки; вчити визначати характерні ознаки; розвивати інтонаційну виразність мовлення; продовжувати вчити дотримуватися мовленнєвого етикету (ввічливо звертатися за проханням до товариша); вчити виявляти ініціативу в діалогічному мовленні, складати описову розповідь про іграшки; виховувати у дітей дбайливе ставлення до іграшок, бажання ними гратися, інтерес до художніх творів. 
Попередня робота: читання віршів, загадок, оповідань про іграшки. 
Матеріал: ляльки, іграшки.

Заняття ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення

Більченко Оксана Вікторівна
Вихователь ДНЗ № 118
м.Миколаїв

Заняття  ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення 


Тема. Різноманітний світ професій.Інтегроване заняття 
Спрямованість змісту: ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення.
Мета : розширювати уявлення дітей про працю людей різних професій; вправляти в умінні закінчувати речення, використовуючи слова і словосполучення, що співвідносяться з певною професією людини;  збагачувати зміст ігор  по темі: «Кухар», «Лікарня», «Перукарня», «Продавець», «Водій»; навчати урізноманітнювати зміст ігор, творчо використовувати набуті знання; навчати самостійно розподіляти ролі, спонукати до само оцінювання вчинків; розвивати уміння дотримуватись правил рольових взаємовідносин; виховувати повагу до людей праці, бажання працювати.
 Матеріал : загадки за темою, картинки із зображенням людей  різних професій, знаряддя праці, інструменти, предмети.

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій группі

                                  Прудка  Ірина  Вікторівна
 Вихователь ЗДО № 69
м. Миколаїв

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій группі

Тема: «Як у криничку повернули водичку».
Мета:
- продовжувати вчити дітей ділити твір на частини;
- закріпити вміння дітей переказувати оповідання  за малюнками близько до змісту твору;
- розуміти зміст прочитаного оповідання; відповідати на запитання, будуючи складні речення;
- вчити міркувати, висловлювати свої думки, робити висновки, обговорювати переказ тексту, сприяти розвитку мовлення дітей;
- дати знання дітям про роль людини в житті всього живого на землі, виховувати бажання самим робити добрі справи.

Матеріал та обладнання. Малюнки дітей за змістом твору, мультимедійний проектор для показу відео кліпу, схема кругообігу води.

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі


Шевченко Ольга Володимирівна
вихователь ДНЗ 131
м.Миколаїв
Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі 
ТемаПереказ казки «Котик і Півник»
Програмовий зміст:  
Зв’язне мовлення: формувати вміння переказувати казку спільно – «ланцюжком», емоційно передавати діалоги героїв казки, формувати уміння давати характеристику вчинків персонажів, стимулювати вживання мовних і позамовних засобів виразності.
Звукова культура мовлення: продовжувати роботу над розвитком точності та чіткості рухів артикуляційного апарату у поєднанні з рухами кістей рук, вчити інтонаційно виразно передавати слова головних героїв казки, розвивати силу голосу, мовленнєве дихання.
Граматика: закріплювати вміння узгоджувати різні частини мови в роді числі і відмінку, виховувати прагнення до чистоти і граматичної правильності мовлення.
Словник: збагачувати словниковий запас новими для дітей словами «бандура», «підкрадатися», фразеологізмами «блимати очима»,образними словосполученнями (жили-були, бринь-бринь-бриноньки, тринь-тринь-триноньки), продовжувати збагачувати та активізувати словник прислів’ями.  Сприяти розвитку пізнавальної та мовленнєвої активності, ініціативності, пам’яті та мислення.

Комплексне заняття з розвитку мовлення

 Кваша Анжела Дмитрівна
Вихователь ДНЗ №79
м. Миколаїв

Комплексне заняття з розвитку мовлення 
Тема : «ВЕСНУ МИ ЛЮБИМО, СЛОВОМ ГОЛУБИМО».
Мета: узагальнювати й розширювати знання дітей про весняні явища природи, про садові і лугові квіти, про комах. Збагачувати словниковий запас дітей іменниками, зі зменшувально-пестливими суфіксам , прикметниками, дієсловами. Продовжувати вчити дітей складати описові розповіді за картиною. Стимулювати мовленнєву активність.

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі

Тристан  Надія  Сергіївна
Вихователь ЗДО № 69
м. Миколаїв

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі
Тема: «Казка вчинки розкриває….»
Мета: 
перевірити вміння дітей переказувати добре знайому казку, використовуючи пряму мову ,
стимулювати вживання повних речень в розвитку зв’язного мовлення дітей;
сприяти розвитку емоційної сторони мовлення, інтонаційної виразності, вміння передавати настрій, почуття; 
учити помічати в казкових персонажах позитивні риси характеру.
Матеріал та обладнання: «казкове пір’ячко» до казки «Зайчикова хатка» , моделі героїв казки – різнокольорові геометричні фігури різного  розміру, настільний театр до казки «Зайчикова хатка».

Заняття з розвитку мовлення в середній групі

Світлана Ткач
Вихователь ЗДО № 65
м. Миколаєва
Тема: Переказ оповідання Костянтина Ушинського«РАНКОВІ ПРОМЕНІ»

Тема: «Переказ оповідання К. Ушинського « Ранкові промені».

Мета: - вчити вмінню будувати розповідь за серією ілюстрацій, передаючи характерні особливості героїв твору; висловлюватися простими та складними реченнями зв’язно, послідовно.
- збагатити словник словосполученнями: «стрепенувся жайворонок», «пересмикнув вухами зайчик», «залопотів крилами півник».
 - закріпити артикуляцію звуків (З), (С), вміння розрізняти звуки в словах та вимовляти їх.
- розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, вміння доповнювати один одного.

пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

Оцінювання в НУШ

Ця публікація - відголосок участі у роботі регіональної науково-практичної конференції “Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії впровадження, перспективи”, яка відбудеться 29 листопада 2018 року у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 
Мета конференції: наукове осмислення та практичний досвід реалізації освітніх процесів у початковій школі в контексті НУШ. 
Поки формується збірник матеріалів конференції, розміщую публікацю на цьому блозі. Розбавлю її презентаціями з цієї теми для кращого сприймання та усвідомлення процесу оцінювання навчальних досягнень учнів в Новій українській початковій школі.
Оцінювання «нових українських першачків»: МОН оприлюднило нововведення

понеділок, 1 квітня 2019 р.

Вихователі ЗДО (спеціалісти, ІІ категорія) Група № 77

Курси спрямовані на розвиток творчості вихователів закладів дошкільної освіти, ініціативності, самостійності мислення, гуманного ставлення до вихованців, вміння здійснювати власний вибір методик, інноваційних технологій, форм роботи із підготовки випускників ЗДО до навчання у Новій українській школі, уміння свідомо адаптувати інформацію до умов роботи в закладі дошкільної освіти. План є диференційований на підставі змісту загальних вимог до кваліфікаційних категорій  вихователів закладів дошкільної освіти та педагогічних звань.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації дає можливість слухачу реалізувати набуті знання й вміння під час виконання творчих завдань над якими слухачі працюють за змішаною моделлю навчання із застосуванням базових сервісів Google, в рамках якої отримують знання і самостійно онлайн та офлайн, і очно з викладачем. Результатом виконаної роботи є публікації в інтернеті на сайті Google «Готуємо до школи». Самостійна робота базується на можливостях інтернет технологій, соціальних мереж та сервісів, вмотивовує педагогів ЗДО застосовувати їх з метою професійного зростання під час навчання на курсах та у міжкурсовий період.
Навчальний план

Творчий колективний проект.


Дякую за навчання.

вівторок, 26 березня 2019 р.

Навчання в МОІППО Група № 73 "Учителі початкових класів (2 клас) (очно-дистанційна форма навчання)"

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій та дистанційної форми навчання у сертифікованому інформаційно-освітньому середовищі Інтернет-навчання Moodle, яке дозволить Вам не тільки ознайомитися з навчально-методичними матеріалами, а й здійснювати взаємодію з викладачами на відстані.

неділя, 24 березня 2019 р.

Нова українська школа - вчителям інформатики

З 1 вересня 2019 року Нова українська школа прийде у всі другі класи початкової школи України. Мета цієї публікації - познайомити вчителів інформатики, які будуть реалізувати інформатичну освітню галузь за Державни стандартом початкової освіти (2018 року) у других класах початкової школи, з нормативною базою НУШ.

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

субота, 16 березня 2019 р.

Навчатися цікаво і весело - можна!

Чи можна отримувати радість від навчання? Чи реально за п'ять днів знайти більш 30 друзів? А якщо  ти жінка з величезним життєвим та психолого-педагогічним досвідом? 
Відповіді: Так. - Так. - Так!

Життя у черговий раз зробило мені чудовий подарунок. Напередодні 8 березня я отримала запрошення на авторський семінар-тренінг з методики роботи за програмою міжкультурної та громадянської освіти "Український віночок" курсу "Культура добросусідства" для педагогів ЗДО Одеської та Херсонської областей, який відбувся у рамках проекту "Розвиток демократичного середовища і толерантності через співробітництво освітян та батьків у закладах дошкільної освіти, початкової школи і громадах" за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні від ГО "Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток" та КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради 11-15 березня 2019 року у місті Чорноморську Одеської області.

понеділок, 25 лютого 2019 р.

Google моя любов!

Сьогодні стрічка у Facebook рясніє повідомленнями про надзвичайно важливу подію для всіх освітян України. 

23-24 лютого 2019-го року у приміщенні конференц-зали НСК Олімпійський» (за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55) відбувся тренінг до курсу «Додатки Google в освітній діяльності. Для тренерів» у рамках співпраці Міністерства освіти та науки України та компанії Google Україна у освітній сфері. Одним зі студентів цього курсу серед 25 учасників зі всіх регіонів України  пощастило бути й мені.

вівторок, 12 лютого 2019 р.

Навчання в МОІППО. Група № 39 "Учителі початкових класів (2 клас) (очно-дистанційна форма навчання)".

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій та дистанційної форми навчання у сертифікованому інформаційно-освітньому середовищі Інтернет-навчання Moodle, яке дозволить Вам не тільки ознайомитися з навчально-методичними матеріалами, а й здійснювати взаємодію з викладачами на відстані.

Moodle відрізняється простотою й доступністю для розуміння. Для роботи в Moodle необхідно мати основні навички роботи на комп'ютері та логічне мислення.

пʼятниця, 8 лютого 2019 р.

Навчання у МОІППО. Група №128. Вихователі ЗДО з проблеми "Ранній вік"

У два перших тижні лютого у МОІППО відбуватиметься навчання вихователів ЗДО Миколаївської області з проблеми "Ранній вік". Група № 128.  
І хай на дворі зима, педагоги налаштовані оптимістично. Вони прийшли на курси підвищення кваліфікації у МОІППО, щоб відновити професійні знання, поділитися один з одним власним досвідом й головне набути компетентностей, що необхідні сучасному вихователю, який працює у закладі дошкільної освіти з найменшими вихованцями.
Навчання відбувається у дні, коли на громадське обговорення винесено проект (суттєвих) змін до Закону України «Про дошкільну освіту». 
Пропозиції та зауваження МОН України просить надсилати до  01.03.2019 р. на e-mail: a_hryshchenko@mon.gov.ua

середа, 6 лютого 2019 р.

Освітяни Миколаївщини відзначили всесвітній День безпечного Інтернету 5 лютого 2019 року


Освітяни Миколаївщини
відзначили всесвітній День безпечного Інтернету
5 лютого 2019 року
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та освітяни Миколаївщини долучилися до відзначення Дня безпечного Інтернету 5 лютого 2019 року! День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) цього року у світі проходив під гаслом “Разом для найкращого Інтернету”. Цей день в Україні є одним із ключових для поширення ідей безпечного користування Інтернетом та сучасними цифровими технологіями.
До відзначення Дня безпечного Інтернету у цьому році долучилися 179 закладів освіти з 20 районів та міст Миколаївщини. 5708 осіб: педагогів та учнів закладів освіти Миколаївської області стали учасниками загальнонаціональних заходів для освітян та дітей і молоді.
Щороку в Україні зростає кількість дітей, які отримують доступ до Інтернету, а разом з тим все більш поширеними стають явища злочинів сексуального характеру щодо дітей в онлайн просторі, що спричиняють кібер булінг дитини в мережі Інтернет та булінг в школі.

субота, 2 лютого 2019 р.

Кейс технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ

На сучасному етапі реформування освіти в Україні особливої гостроти й актуальності набувають питання розвитку розумових здібностей учнів у процесі їхньої соціалізації з метою формування в них життєво важливих компетентностей. При цьому НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.
Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути учнів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.
Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості. В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей.

вівторок, 29 січня 2019 р.

Разом для найкращого Інтернету! - День безпечного інтернету 2019

5 лютого 2019 року у світі відзначається День безпечного Інтернету  під гаслом  "Разом для найкращого Інтернету".
Цей день проводиться з метою залучити до дій кожного та кожну, хто відіграє свою роль у створенні кращого Інтернету для всіх, зокрема, наймолодших користувачів. Більш того, це запрошення для всіх до поважливого онлайнового спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду.

ООН визнала право на доступ до Інтернету одним з невід'ємних прав людини. Згідно з резолюціями Генеральної асамблеї ООН, поширення інформації в мережі має бути максимально вільним, обмежуючись лише тими ситуаціями, коли воно може призвести до порушення чиїх-небудь прав, забезпечувати повсюдний доступ до мережі та співробітництво з ресурсами і організаціями, що сприяють вираженню громадської думки через Інтернет.

вівторок, 22 січня 2019 р.

Інтегроване заняття з ФЕМУ та розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку

Наєнко Олена Миколаївна
вижователь ЗДО  №148
м. Миколаїв
Інтегроване заняття з ФЕМУ та  розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку
Тема: «Космічна подорож»
Мета : виявити сформованність знань, вмінь та навичок у ознайомленні з природою та ФЕМУ.; 
- закріпити навички кількісної та порядкової лічби в межах 10, уявленні про геометричні фігури., навички орієнтування в просторі, знання про частини доби.;
- закріпити знання чистомовок, вмінь добирати потрібні за смислом слова; знаходити задані звуки у слові.
- розвивати доказове мислення;
- продовжувати роботу з розвитку зв'язного мовлення, збагачення словнику дітей.

Конспект заняття в старшій групі з математики

Гурко Ольга Сергіївна
Вихователь Себінського ЗДО
"Калинонька"
Новоодеського району
Миколаївської області


Конспект заняття в старшій групі з математики
Тема:Цікавинки  від Фіксиків
Мета: Закріплювати вміння  складати задачі на додавання та віднімання за малюнками в межах 10;
-визначати  час за годинником;
-порівнювати кількість  предметів ;
-розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу, спостережливість;
-виховувати кмітливість, бажання вивчати математику, доводити розпочату справу  до завершення.

Інтегроване заняття в середній групі

Змієвська Наталя Володимирівна
Вихователь Баштанського ЗДО №2
"Віночок"
Баштанськолго району 
Миколаївської  області

Інтегроване  заняття в середній групі
 Проблема: «Хто в математиці господар?».
  Тема: Числа та цифри в межах 5. Співвідношення цифри і числа і навпаки.   Порівняння груп предметів за кількістю та кольором. Геометричні фігури.
Мета:  продовжувати вчити лічити предмети в межах 5 кількісною лічбою; упорядковувати предмети за кольором,кількістю; вправляти у співвіднесені цифри та числа і навпаки; перевірити вміння дітей перелічувати предмети способом прикладання  ,торкаючись кожного предмета через ігри,практичні вправи,цікаві логічні завдання; заохочувати кожну спробу дитини розв’язувати математичні завдання; розвивати тактильні відчуття,мислення,увагу,посидючість; виховувати культурі математичного мовлення ,інтересу до математики, як веселої,простої та доступної науки.

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

         

Кулешова Ольга Вікторівна
Вихователь ЗДО №143 
м. Миколаїв
       
     
Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі
Тема : “До зайчика на допомогу”.

Програмовий зміст: 1.Звязне мовлення розвивати навички діалогічного мовлення; продовжувати вчити дітей самостійно, зв’язко та послідовно переказувати казки на підставі відтворення засобами драматизації змісту  прочитаного.
2. Лексика: допомогти зрозуміти значення нових для дітей іменників за змістом твору; сприйняти введенню їх в активний словник дитини.
3.Звукова культура мовлення: розвивати інтонаційну виразність мовлення; вправляти в передавати за допомогою інтонації різний настрій, емоційний стан.

Конспект заняття з правового виховання для дітей старшої групи

Грушевська Євгенія Вікторівна
вихователь ДНЗ №47 м.МиколаївКонспект заняття на тему: «Я родинне деревце намалюю, розфарбую листочки на ньому»
Програмовий зміст: познайомити дітей з поняттям «родинне дерево»; продовжувати формувати у дітей уявлення про родину, її склад,родинні стосунки; розвивати зв’язне  мовлення, логічне мислення, вчити розповідати про свою сім‘ю ; сприяти розвитку комунікативних здібностей, розвивати вміння спілкуватися; виховувати почуття гордості, любові та поваги до членів родини. Закріпити вміння симетрично вирізувати складену форму із заокругленням кутів за самостійно намальованим контуром. Удосконалювати навички вирізування ножицями. Викликати бажання створити колективну композицію з вирізаних листочків.

Комплексне заняття з ознайомлення з навколишнім світом та образотворчості в середній групі

Остра Людмила Христофорівна
Вихователь Баловненського 
ЗДО "Ромашка"
Новоодеського району
Миколаївської області
Комплексне заняття з ознайомлення з навколишнім світом та образотворчості в середній групі
Тема. Влітку на ставку.

Мета. Розширити і закріпити уявлення дітей про природу, підтримувати пізнавальну активність та інтерес до явищ та об’єктів довкілля. Закріплювати вміння використовувати елементи різних технік образотворчості (пластилінографія з використанням мозаїки з покидькового матеріалу, бісеру,  ґудзиків) для створення композиції. Розвивати пам’ять, увагу, уяву, дрібну моторику руки. Виховувати художній смак, допитливість, вміння самостійно доводити справу до кінця. Викликати захоплення, задоволення від роботи.

Конспект тематичного заняття з розвитку мовлення у старшій групі

Орлова Вікторія Вікторівна
Вихователь ДНЗ №17 м.Миколаїв
Конспект заняття з розвитку мовлення
Тема:Сторінками зимових казок
Програмовий зміст:
Граматика:Вчити складати складнопідрядні речення зі сполучником тому що. Закріплювати  вміння граматично правильно поєднувати слова:правильно узгоджувати прикметники з іменниками;вправляти у граматично правильному вживанні складних відмінкових форм іменників у родовому відмінку множини,а також відмінюванні дієслів за особами і дієслівних форм з чергуванням приголосних в основі. Розвивати мовне чуття,мислення,пам'ять. Виховувати зацікавленість казками та шанобливе ставлення до книг.

Інтегроване заняття з розвитку мовлення в старшій групі ЗДО

Демидова Жанна Володимирівна
Вихователь  Козубівського ЗДО
Доманівського району 
Миколаївської області

Інтегроване заняття з розвитку мовлення в старшій групі ЗДО

Тема: Осінь

Мета:  збагачувати словниковий запас дітей, продовжувати формувати вміння вихованців відповідати на запитання; продовжувати вчити дітей утворювати від заданих слів зменшувально-пестливі форми; продовжувати формувати співвідношення геометричних фігур з предметами; закріпити цифру 1 і 2 , більше – менше; розвивати мовне дихання та координацію рухів; виховувати вміння працювати в команді, колективно.

Конспект заняття з розвитку мовлення в молодшій групі

Гаврилюк Агнесса Іванівна
вихователь ЗДО №53
м. Миколаїв
Конспект заняття з розвитку мовлення в молодшій групі
"Подорож у країну Мультляндію"

Програмовый зміст:
   Ознайомлення з природою: вчити дітей називати овочі і фрукти; закріпити вміння розрізняти та називати комах.

Конспект заняття з ознайомлення з навколишнім світом для дітей старшого дошкільного віку

Вихователь Хіньова Тетяна Олександрівна
ЗДО №10
м. Миколаїв
Конспект заняття
з ознайомлення з навколишнім світом
для дітей старшого дошкільного віку

Тема: Безпека на дорозі

 Програмовий зміст:
- продовжувати формувати у дітей уявлення про поняття “небезпека”;  закріплювати знання  про види світлофорів, дати поняття що вони керують складним рухом транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах; продовжувати знайомити дітей з правилами дорожнього руху,  дорожніми знаками,  зеброю;       - розвивати вміння  використовувати набутті знання в повсякденному житті;  аналізувати, робити висновки, узагальнення;                                       
- виховувати культуру поведінки на вулиці. 

Конспект заняття для дітей молодшого віку «Наші оченята – це віконця у світ» (валеологія)

Попович Валентина Олександрівна
Вихователь ЗДО №50
м. Миколаїв
Конспект заняття
Для дітей молодшого віку
«Наші оченята – це віконця у світ»
(валеологія)

Програмовий зміст:
Розширити знання дітей про значення зору в житті людини, продовжувати навчати бережного ставлення до своїх очей, вчити визначати стан та настрій людини по виразу її очей, розвивати зорову пам'ять, увагу, та спостережливість, виховувати дбайливе ставлення до очей

Словник:
Карі очі, зелені, блакитні, сірі та зелені.


понеділок, 21 січня 2019 р.

Група №126. Вихователі ЗДО зі спецкурсом "Ранній вік"

"Збереження та зміцнення здоров'я дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти" - таку тему для випускного творчого колективного проекту обрали слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти, напрям: Вихователі ЗДО зі спецкурсом «Ранній вік», Група № 126 Термін навчання: 21 січня -1 лютого 2019 року.
Навчально-тематичний план освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти спрямований на досягнення загальної мети – приведення фахового та кваліфікаційного рівня фахівців у відповідність до сучасних вимог щодо сутності та складових їхнього професіоналізму. Тому зміст курсів, форми, методи організації освітнього процесу відповідають сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу, а також віддзеркалюють сучасний світовий рівень розвитку дошкільної освіти.