Єдина Країна! Единая Страна!

середа, 14 вересня 2016 р.

Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

Олійник Лія Миколаївна
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
liyalno1@gmail.com

ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Постановка проблеми. Формування і збереження здоров’я людини, починаючи з дошкільного дитинства, важливо для нашої держави. Законом України «Про дошкільну освіту» у сьомій статті визначено завдання: «збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини» [6].

Традиційні класичні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку потребують доповнення такими педагогічними напрацюваннями, які б ефективніше та комплексно сприяли вирішенню завдань зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, своєчасного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дошкільника й формуванню в нього свідомого ставлення до власного здоров’я.

понеділок, 12 вересня 2016 р.

Оновлена інформатика в початковій школі 2016-2017 навчальний рік

Оновлення змісту вивчення предмету “Інформатика” у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язано зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. Лише з поширенням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання може мати форми особистісно-орієнтованого, гнучкого динамічного процесу. Розповсюдження нових цифрових медіа й навчальних середовищ обумовлюють зростаючу важливість ІКТ-компетецій, які сьогодні майже  всюди визнаються одними з ключових в системі освіти.

Головна мета навчального предмету “Інформатики” у відповідності з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти - ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями та формування у дітей ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві.

четвер, 8 вересня 2016 р.

2016-2017 навчальний рік. Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти

Освіта України за останні часи постійно зазнає реформування. Старовинне китайське прокляття «Щоб ти жив в епоху змін», в данному контексті набуває особливого значення.
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з багаточисельними правками та доповненнями безнадійно застарів. Проект нового закону "Про освіту" не відомо коли буде прийнятий. Проте всередині кожної освітянської ланки відбуваються суттєві зміни.
Дошкільна та початкова освіта є двома першими освітянськими ланками в системі неперервної освіти в Україні.
На сьогодні діяльність ціх ланок означено в Законах  "Про дошкільну освіту"  від 11.07.2001 № 2628-III та Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV
Процес забезпечення неперервності дошкільної та початкової шкільної ланок освіти - створення умов для такої зміни, коли відбувається неперервний загальний розвиток дітей і професійно-духовне самовдосконалення педагогів.