Єдина Країна! Единая Страна!

понеділок, 20 червня 2016 р.

Майстер-клас у рамках VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти»

Дитина, яка приходить у світ, насичується різноманіттям зорових, слухових, дотикових відчуттів і емоцій. Малюк вже з раннього віку здатний цілісно сприймати навколишній світ, інтуїтивно відчуваючи його, і емоційно співпереживати усьому побаченому і почутому. Це чуттєве сприйняття світу захоплює і повністю поглинає малюка, спрямовує його до творення і пошукової діяльності, розкриває його творчі здібності, властиві кожній дитині без виключень. 

Не можна упускати розвиток такого величезного потенціалу можливостей, які має малюк, адже кожна дитина геніальна від народження. Розвиток її талантів залежить від дорослих. Від того, наскільки сприятливі умови створять вони для розвитку  цих талантів. Для того, щоб допомогти дитині розкрити себе  якнайповніше, потрібно створити умови для розвитку творчості в ранньому віці.

понеділок, 13 червня 2016 р.

Дистанційне навчання. Післямова

У невластивій для себе манері три тижні відтягувала написання підсумкової публікації за результатами організації навчання на курсах підвищення кваліфікації експериментальної групи № 63-А за напрямом «Тренери з інформатики в початковій школі».

Протягом останніх трьох тижнів, паралельно з підготовкою офіційної документації, подумки постійно йшла робота з внутрішньої рефлексії та аналізування процесу організації навчання та викладання курсу і його результатів.

субота, 4 червня 2016 р.

Колективний творчий проект. Група 101 МОІППО. Створення умов для розвитку творчості дітей раннього віку у продуктивних видах діяльності

Навчально-тематичний план освітньої діяльності групи 101 МОІППО курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів, спрямований на досягнення загальної мети – приведення фахового та кваліфікаційного рівня фахівців у відповідність до сучасних вимог щодо сутності та його професіоналізму. Тому зміст курсів, форми, методи організації навчально-виховного процесу мають відповідати сучасному рівню розвитку наук психолого-педагогічного циклу, а також бути віддзеркаленням сучасного вітчизняного рівня розвитку дошкільної освіти.