Єдина Країна! Единая Страна!

пʼятниця, 30 січня 2015 р.

Сприяння формуванню довільності в дітей раннього віку шляхом взаємодії з родинами

Колісник Ганна
м. Миколаїв ДНЗ №60

Сприяння формуванню довільності в дітей раннього віку
шляхом взаємодії з родинами

Воля - психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених цілей.

Воля виконує специфічні функції:
 1) гальмування і стримування небажаних для особистостей спонукань та дій;
 2) мобілізація, стимулювання активності (її посилення чи послаблення);
 3) спрямування і реалізація активності у напрямку поставленої мети.

Формування ініціативності дитини раннього віку шляхом трудових доручень

 Юлія Атаджанова
м. Миколаїв, ДНЗ №111

Формування ініціативності дитини раннього віку шляхом трудових доручень  

    Ранній вік – це час, коли закладаються основи фізичного, психічного, особистісного розвитку людини. Втрати, допущені в цей період, непоправні повною мірою в подальшому житті. Ця обставина накладає особливу відповідальність на дорослих за долю зростаючої людини.
     Таким чином, головна мета розвитку особистості – більш повна реалізація дитиною самої себе, своїх здібностей і можливостей. Тому ініціативність, прагнення до самореалізації стосується всіх  сторін життя і діяльності, де ініціатива грає одну з найбільш важливих ролей у формуванні повноцінної особистості, вона розглядається як один з основних компонентів активної особистості дитини.

Формування самоставлення у дітей раннього віку шляхом активізації мовленнєвої діяльності

Сухорукова Тамара Вадимівна
м. Миколаїв,  ДНЗ №23

Формування самоставлення у дітей раннього віку шляхом активізації мовленнєвої діяльності

На сучасному етапі розвитку освіти відбувається модернізація її змісту відповідно до вимог державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти.

Важливим напрямом діяльності дорослого з дітьми раннього вік є соціалізація та соціальна адоптація . У цьому віці збагачується власний досвід кожного малюка. Він починає розуміти, що не можна заважати іншим, не слід відволікати їх. На завершення третього року життя діти здатні дотримуватись встановлених правил, можуть зробити зауваження іншому починають розуміти свій стан та стан іншого. У дитини цього віку вже яскраво проявляються почуття образи, розчарування, радості за власні досягнення та здобутки інших. Спілкування дитини з однолітками збагачує внутрішній стан дитини.

Виховання відповідальності у дітей раннього віку через трудову діяльність

 Демчук Юлія Олександрівна 
м. Миколаїв, ДНЗ 79 

Виховання відповідальності у дітей раннього віку через трудову діяльність

Відповідальність розглядають як інтегральну властивість особистості. Вона виявляється в усвідомленій, ініціативній, самостійній поведінці, є механізмом організації життєдіяльності людини. У різні періоди розвитку людини якість відповідальності характеризується своїми унікальними особливостями. Відповідальність - прекрасна якість, наявність якої значно полегшує життя і самій дитині, і її батькам. Складність у тому, що вона не передається на генетичному рівні. Відповідальність доведеться виховувати.

Формування навичок безпечної поведінки у дітей раннього віку в ігровій діяльності

Чимаренко Олена Павлівна
м. Миколаїв, ДНЗ №51

Формування навичок безпечної поведінки у дітей раннього віку
в ігровій діяльності 
  
Процес опанування дитиною необхідних знань та вмінь, що забезпечують змістовну й безпечну життєдіяльність у довкіллі, розпочинається в ранньому віці.
Актуальна проблема  безпечної поведінки малюків у соціальному середовищі
пов’язана з такими віковими особливостями, як:
- підвищена рухова активність;
- інтерес до всього нового;
- зростання самостійності;
- повна довіра до всіх і всього , що навколо;
- відсутність небезпеки.

Тому мета вихователя, який працює з дітьми раньього віку – формувати здатність дитини розуміти поняття «безпечно» і «небезпечно», усвідомлювати важливість безпеки життєдіяльності.

Формування позитивного самоставлення у дітей раннього віку засобом фізичних вправ

Колеснік Оксана Володимирівна
м. Миколаїв, ДНЗ №29
Формування позитивного самоставлення в дітей раннього віку 
засобом фізичних вправ

На основі знань і думок про себе у дітей раннього віку розвивається самоставлення. Воно багато в чому залежить від того, як до дитини ставиться дорослий. Правильне ставлення дорослого сприяє розвитку почуття впевненості в собі, формує уявлення дитини про існування свого внутрішнього світу (почуття, думки, бажання), та виявлення інтересу до нього.

Фізична діяльність як компонент самоставлення дитини раннього віку спрямована на своєчасне формування в малят рухових навичок, умінь і фізичних якостей (сили, витривалості, спритності, швидкості); розвиток інтересу до різних, доступних дитині видів рухової діяльності; виховання звички до щоденних занять фізичними вправами, позитивних моральних, моральних і вольових рис особистості.

Формування самосвідомості у дітей раннього віку завдяки валеологічній обізнаності

Кузьміна Дар’я Павлівна
м. Миколаїв, ДНЗ №148 

Формування самосвідомості у дітей раннього віку завдяки валеологічній обізнаності

Самосвідомість (англ. Self-consciousness, рос. Самосознание) – рефлекторна (відображувана) свідомість, за допомогою якої особа конкретно усвідомлює себе у своїх власних розумових діях і станах; самоусвідомлення.

Самосвідомість є усвідомленням особою самої себе на відміну від інших – інших суб’єктів і світу взагалі.

Формування довільної поведінки дітей раннього віку під час орієнтовно-дослідницькій діяльності

Пушкарьова Інна Павлівна
м. Миколаїв, ДНЗ №85

Формування довільної поведінки дітей раннього віку під час орієнтовно-дослідницькій діяльності

Формування довільних рухів і рухових навичок починається ще в ранньому дитинстві і триває в умовах предметної та рухової діяльності дітей. До початку дошкільного віку у дитини вже досить великий запас рухових вмінь. Протягом дошкільного віку відбувається не тільки кількісне зростання руху і рухових умінь, а й серйозні якісні зрушення в їх здійсненні і засвоєнні. Виникають і інтенсивно формуються власне гарматні операції, значно зростає роль різних видів орієнтовно-дослідницької діяльності у здійсненні та засвоєнні рухових навичок.

Дотримання безпеки життєдіяльності дітей раннього віку під час прогулянки

Норенко Людмила Андріївна
м. Миколаїв, ДНЗ №12

Дотримання безпеки життєдіяльності
дітей раннього віку під час прогулянки

Що може бути найбільш актуальним, ніж здоров’я та безпека наших малюків? Саме ми педагоги  створюємо умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей. Діти в ранньому віці досліджують зовнішній світ – такий таємничий і неймовірно цікавий. Вони використовують всі свої органи чуття, від кінчиків пальців до кінчика язика! З перших років життя допитливість дитини, її активність в питаннях пізнання навколишнього світу, деколи стає небезпечним для неї.

Безпека – це поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників (стану, обставин, ситуацій), які сприяють збереженню здатності дитини повноцінно жити та розвиватися. Відповідно, безпечне середовище означає нормальні умови людини і природного середовища, позбавлені впливу шкідливих чинників. Довкілля є безпечним, якщо воно не загрожує життю і не погіршує стан здоров’я особистості.

четвер, 29 січня 2015 р.

Формування креативності як базові якості особистості дітей раннього віку засобом продуктивної діяльності

 Ярославська Ганна Анатоліївна 
м. Миколаїв ДНЗ№67

Формування креативності як базові якості особистості дітей раннього віку засобом продуктивної діяльності 

В останні роки у вітчизняній системі освіти зріс інтерес до розвитку креативності дітей шкільного та дошкільного віку. Актуальність цього питання пов'язана з динамікою сучасного світу, у зв'язку з якою підвищилися вимоги до якостей особистості. Наприклад, при прийомі на роботу все більше стали враховуватися творче ставлення до проблемної ситуації і відкритість особистості до нового досвіду.
Креативність (від лат. Creative - творчий) - здатність особистості генерувати нестандартні ідеї, швидко знаходити вихід їх проблемних ситуацій, не копіюючи при цьому традиційні схеми мислення.
Для розвитку креативності в дитини необхідно активізувати його творчий потенціал і розвивати його здібності. Дуже важливо розвивати здібності з самого раннього дитинства. Вже в ранньому віці необхідно приділяти особливу увагу розвитку у дитини творчого, а не тільки репродуктивного стилю мислення.

Роль педагога у формуванні самооцінки дитини раннього віку.

 Галушко Світлана Валентинівна
м. Вознесенськ
ДНЗ №14 «Дзвіночок»

Роль педагога в формуванні самооцінки дитини раннього віку

У розвитку дитини провідна роль належить дорослим. Дитина є соціальною істотою. Потреба в співробітництві з дорослим виникає ще в ранньому дитинстві, коли дорослий забезпечує усі життєві потреби дитини. Він вводить її у навколишній світ, задовольняє одну з  головних потреб психічного розвитку - появу нових вражень. У процесі взаємодії з дорослим формується особиста свідомість дитини. У дошкільному віці вона долає шлях від відокремлення себе від дорослого ( «Я сам») до відкриття свого внутрішнього життя, тісно пов`язаного із зовнішньою діяльністю. 

Формування ініциативності дитини раннього віку шляхом трудових доручень та образотворчої діяльності

Суміна Наталя Миколаївна
м. Нова Одеса,
ДНЗ №1 «Світлячок»

Формування ініциативності дитини раннього віку шляхом трудових доручень та образотворчої діяльності  

    Ранній вік – це час, коли закладаються основи фізичного, психічного, особистісного розвитку людини. Втрати, допущені в цей період, непоправні повною мірою в подальшому житті. Ця обставина накладає особливу відповідальність на дорослих за долю зростаючої людини.
     Таким чином, головна мета розвитку особистості – більш повна реалізація дитиною самої себе, своїх здібностей і можливостей. Тому ініціативність, прагнення до самореалізації стосується всіх  сторін життя і діяльності, де ініціатива грає одну з найбільш важливих ролей у формуванні повноцінної особистості, вона розглядається як один з основних компонентів активної особистості дитини.

середа, 28 січня 2015 р.

Формування свободи поведінки у дітей раннього віку засобами сенсорної гри

 Руденко Олена Дмитрівна
м. Миколаїв, ДНЗ № 17

Формування свободи поведінки через сенсорну гру

Свобода поведінки через сенсорну гру – свобода яка дисциплінує для діяльності і для праці.
Для цього потрібно у кожної дитині формувати здатність до активної індивідуальної дисципліни, допомогти усвідомити принцип колективного порядку, який базується на самодисципліні, з розумінням та врахуванням індивідуальних потреб і самостійної діяльності інших дітей. Свободна сенсорна гра – як вид діяльності, яка збирає інформацію, отриману за допомогою 5 огранів чуття, фіксує увагу на тому, що потрібно побачити, посмакувати, виміряти . Вона зорієнтована на даний час. Діти раннього віку в сенсорній грі засвоюють інформацію «маленькими порціями», послідовно шаг за шагом. Час засвоєння не дуже помітний. Увага дитини раннього віку вузько спрямована на вивчений фрагмент гри. 

Формування самостійності дітей раннього віку шляхом фізичного виховання

Михайлуца Ірина Анатоліївна
Миколаївський р-н, с. Весняне, ДНЗ «Вогник»

Формування самостійності дітей раннього віку шляхом фізичного виховання
 
Для вивчення процесу формування самостійності дітей раннього віку шляхом фізичного виховання ми вдалися до аналізу напрямків у дослідженні природи самостійності дітей раннього віку. Для початку розберемось, що таке самостійність.

Самостійність – здатність малюка діяти незалежно від керівництва і допомоги ззовні, звертатися за нею в разі об’єктивної необхідності, ефективно використовувати її в подальшій діяльності, відмовлятися від передчасної допомоги; Ініціювати власні рішення, в різних життєвих ситуаціях покладатися на свій досвід, довіряти власним можливостям, бути здатним до самоорганізації, спроможним відстояти істину у суперечці, самому виробити судження з приводу когось або чогось.

вівторок, 27 січня 2015 р.

Формування безпечності поведінки в дітей раннього віку, як базової якості особистості через фізичний розвиток

Барінова Людмила Петрівна
м. Миколаїв, ДНЗ №49 


Формування безпечності поведінки в дітей раннього віку, як базової якості особистості  через фізичний розвиток 

Актуальність проблеми формування світорозуміння є концептуальними положеннями та державними вимогами реформування освіти в Україні, спрямованими на становлення особистості дитини. 

Моєю метою, як вихователя наймолодших, є підготування дітей до розв'язання складних життєвих ситуацій, навчання їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму. 

Маючи Базовий компонент дошкільної освіти як Державний стандарт та підгрунття, на якому будується уся робота з дітьми, складаю навчально-тематичний план, використовую особистий підхід і власні творчі здібності, розробляю найбільш єфективну систему занять з правил безпеки життєдіяльності дітей раннього віку. 

Формування самостійності у дітей раннього віку через ігрову діяльність

Ільченко Аліса
м. Первомайськ ДНЗ № 6

Формування самостійності у дітей раннього віку через ігрову діяльність

Самостійність - цінна якість, необхідна людині в житті. За своєю природою діти активні. Дуже часто вони прагнуть виконувати різні дії самостійно. Прагнучи зробити все за дитину, дорослі завдають при цьому великої шкоди, позбавляють її самостійності, підривають в неї віру в свої сили, привчають сподіватися на інших.

Вже до трьох років у дитини різко зростає прагнення до самостійності і незалежності від дорослого, як у діях, так і в бажаннях. У неї з'являється стійке бажання самоствердитися. Така дитина вже здатна включатися в різну корисну діяльність. Наприклад, мої трирічні діти вміють самостійно одягатися і роздягатися, вмиватися, вміють користуватися ложкою, туалетом. Вони дуже активні і можуть виконувати різні доручення. Прагнення до самостійності особливо велике, коли вони допомагають дорослими: подають різні речі, приносять і прибирають зі столу посуд, допомагають накривати на стіл, приносять вихователеві олівці тощо. Мої діти прибирають за собою іграшки, наводять порядок в ігровому  куточку. Звичайно, вони не відразу придбали необхідні навички і їм потрібна була наша  допомога. 

Формування креативності як базові якості особистості дітей раннього віку засобом театралізованої діяльності


 Трофимчук Наталя Миколаївна
м. Миколаїв, ДНЗ № 1

Формування креативності як базові якості особистості дітей раннього віку 
засобом театралізованої діяльності

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, створення умов для їх виявлення. Під творчістю найчастіше розуміють створення нових матеріальних або духовних цінностей. Творча діяльність є антиподом наслідування, копіювання діяльності за шаблоном, готовим взірцем, правилом, алгоритмом. Творчими можуть бути не лише результати діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється.

Формування самосвідомості дітей раннього віку в продуктивних видах діяльності


Тамара Леонідівна Ерднієва
м. Миколаїв, ДНЗ №77

Формування самосвідомості дітей раннього віку в продуктивних видах діяльності

У ранньому дитинстві виникнення самосвідомості пов'язане з відокремленням себе від своїх дій, з усвідомленням своїх бажань. Суттєво змінюється ставлення дитини до світу предметів. Ця зміна обумовлена формуванням у процесі оволодіння суспільно виробленими способами використання предметного ставлення до дійсності. Малюк не просто маніпулює предметами, а діє з ними відповідно до їх призначення, функцій. Засвоєння функцій предметів призводить до відокремлення дії від предмета. Дитина виконує предметну дію в нових умовах і переносить її на інші предмети: починає, наприклад, годувати ляльку не лише своєю, а й чужою ложкою, паличкою; годує не лише свою ляльку, а й інші ляльки, мишку, кішку.

понеділок, 26 січня 2015 р.

Формування позитивної самооцінки у дітей раннього віку в умовах родини та ДНЗ

Шкуренко Катерина Вікторівна
м. Миколаїв, ДНЗ № 139

Формування позитивної самооцінки у дітей раннього віку умовах родини та ДНЗ

Психологічними дослідженнями доведено: найважливішим джерелом формування самооцінки у дітей є оцінки, які даються їм іншими людьми, особливо важливі, значущі при цьому оцінні судження авторитетних осіб: вчителів, вихователів, батьків. Тому розвиток адекватної самооцінки, правильної організації, самоорієнтації дитини у своїх силах, уміннях, можливостях значною мірою залежить від об’єктивності зовнішніх оцінок. Отже, від особливостей педагогічного впливу на дитину в сім’ї і в ДНЗ, залежить і ставлення до себе дитини-дошкільника: «Я добрий», «Я поганий», «Я вмію», «Я буду чемним».

Формування самостійності у дітей раннього віку шляхом привчання до самообслуговування

Кондратюк Ольга Анатоліївна
м. Первомайськ, ДНЗ №31

Формування самостійності у дітей раннього віку шляхом привчання до самообслуговування


Необхідність виховувати самостійність, починаючи з раннього віку, продиктована сучасним життям. Саме завдяки пробудженій в дитинстві активності людина зможе розвиватися у змістовну, цілеспрямовану особистість, здатну знайти своє місце в житті. І саме від нас – педагогів та батьків – залежить, чи стане наша дитина, самодостатньою, успішною людиною в дорослому житті.

Навчання самостійності  розпочинаю відразу, як дитина переступила поріг групи. Знаю з власного досвіду: здобуті у ранньому віці навички переростають у сталу звичку до самообслуговування. Привчаючи  діток до цього, завжди використовую ігрові моменти. Наприклад, збираємось ми на прогулянку. Виходячи з дітьми до роздягальні, звертаю їх увагу на наявність якоїсь іграшки: «Дивіться, хто до нас прийшов! Лялька Катруся хоче подивитися, як ми вміємо одягатися. Давайте покажемо їй, які ми спритні та швидкі, як все гарно вміємо робити».

середа, 21 січня 2015 р.

Виховання відповідальності у дітей раннього віку через трудову діяльність

Простотіна Анастасія Олегівна
м. Миколаїв, ДНЗ №10

Виховання відповідальності у дітей раннього віку через трудову діяльність

Серед широкого кола моральних характеристик особистості важливе місце посідає почуття відповідальності як переживання покладеного на неї кимсь або нею самою обов'язку, потреба звітуватися у своїх діях і покладати на себе провину за можливі наслідки. Це почуття виявляється тоді, «коли дитина дала обіцянку або з нею про щось домовились, і це вимагає від неї безумовного виконання угоди. Відповідальність визначає масштаб, обсяг особистих завдань, обов'язків, їхні межі».

Зважаючи на те, що відповідальність є поняттям узагальненим, а тому нелегким для усвідомлення дитини, виділяються у даній категорії такі компоненти, як: відповідальне ставлення до близьких людей (родини); відповідальність до всіх людей; до доручених справ; до самого себе.На початкових етапах формування виникає відповідальне ставлення до близьких людей, до виконання доручених завдань, дещо пізніше – до самого себе та до всіх людей.