Єдина Країна! Единая Страна!

четвер, 31 жовтня 2013 р.

Вивчення будови комп’ютерної техніки на уроці в початковій школі

Програма «Сходинки до інформатики» включає в себе вивчення  такої змістової лінії як «Комп’ютер та його складові», що має на меті ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. 

Вивчення даної теми рекомендується розпочати зі знайомства учнів з основними складовими комп’ютера: системним блоком, клавіатурою, мишею, монітором і принтером, вироблення навичок використання миші і клавіатури за допомогою програм – тренажерів та розвивальних програм. На другому етапі передбачається оглядове ознайомлення учнів із пам’яттю і процесором як пристроями, що забезпечують зберігання і опрацювання даних, тобто реалізацію інформаційних процесів із використанням комп’ютера. 

середа, 30 жовтня 2013 р.

Особливості вивчення апаратного забезпечення комп’ютерної техніки

 

Одним з основних напрямів науково-технічного розвитку суспільства в даний час є розвиток інформаційних технологій (ІТ). 

Сучасний етап розвитку ІТ пов'язаний із широким використанням комп'ютерної техніки і засобів зв'язку і створенням на їхній основі розподілених систем обробки даних.
Ефективне використання сучасних комп'ютерів неможливе без глибокого знання їхніх архітектурних особливостей.

субота, 26 жовтня 2013 р.

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

середа, 23 жовтня 2013 р.

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп’ютерної техніки

Вимоги до проведення навчальних занять з використанням комп’ютерної техніки регламентується Державними санітарними правилами та нормами «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)» . Об’єднаємо ці вимоги в кілька груп.
Вимоги навчальних приміщень 

Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

субота, 12 жовтня 2013 р.

Освітній блог: що, як, навіщо

Одним із завдань обласної дистанційної школи було - створити власний блог тренера-консультанта з питання викладання інформатики в початковій школі.

Що таке освітній блог та як його створити можна детально прочитати у статті викладача секції інформатизації та дистанційної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», учителя інформатики ліцею № 89, міста Харків, Табарчук І. В.   "Освітній блог" 

Також вашій увазі пропонується  презентація россійської колеги з Кемерово.

Урок інформатики в початковій школі

І ось те, чого ми всі чекали, до чого готувалися, стало дійсністю. Учні других класів по всій Україні долають "Сходинки до інформатики"

Вчителі міста Миколаєва та Миколаївської області долучилися до практики проведення уроків. В інтернеті можна знайти багато матеріалів з цього питання. Цей навчальний блог також з січня 2013 року постійно поповнювався методичними та практичними наробками стосовно викладання  інформатики в початковій школі.

вівторок, 8 жовтня 2013 р.

Використання ІКТ для оцінювання навчальних досягнень учнів

Враховуючи зростаючу роль тестування в нашій країні, бажано частіше застосовувати метод комп’ютерного контролю і при поточному контролі, і при підсумковому. Адже, більшість молодших школярів поки не готові до тестового контролю, він для них не традиційний, діти не мають навиків і вмінь виконання тестових завдань.

Практика показує також, що учні переживають, нервують, плутають правильні й неправильні відповіді, не здатні дочитати текст до кінця. Але з введенням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) застосовується тестова перевірка знань, тому в школі просто необхідно впроваджувати тести, щоб учні досить вільно могли ними користуватись, щоб був подоланий той психологічний бар’єр, який, на жаль, існує в багатьох учнів. Даний тип контролю, що включає досить велику кількість завдань, потребує організації розумової діяльності учнів, що надає позитивний вплив на всю розумову діяльність. Звикаючи, дитина починає контролювати себе і, як результат, відповідати більш точно на поставленні запитання.

субота, 5 жовтня 2013 р.

Зарплата учителей будет увеличиватся из года в год

Президент Украины Виктор Янукович отметил важность обеспечения должной социальной защиты работников образования и пообещал, что зарплата учителей будет увеличиваться "из года в год".

Об этом Янукович заявил, выступая на открытии реконструированной специализированной школы №106 г. Киева.

"Мы обязаны и будем все делать для того, чтобы наши педагоги были социально защищены, чтобы из года в год увеличивалась заработная плата. И этот год - не исключение", - сказал Янукович.

В этом контексте он подчеркнул: "Власть выполнит свой долг перед работниками образовательной сферы".

Облаштування кабінету інформатики

Основні вимоги щодо організації, облаштування та використання КІІКТ викладено у Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому наказом МОН України від 20.05.2004 р. № 407, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. за № 730/9329 (далі - Положення про КІІКТ).

Відповідно до п. 2.9 Положення про КІІКТ на кабінет поширюються вимоги Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р. № 81, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 р. за № 620/9219 (далі - Правила безпеки під час навчання в КІІКТ).

середа, 2 жовтня 2013 р.

Перевірка і оцінювання результатів вивчення інформатики та інформаційних технологій


 
Перевірка і оцінювання результатів вивчення інформатики       та     інформаційних   технологій

"Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність".
О. Я. Савченко

Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації, демократизації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій. Відповідно до цього змінюються і підходи до оцінювання навчальних досягнень школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Визначення рівня навчальних досягнень учнів з інформатики є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині певну суму знань, умінь та навичок з інформатики, а сформувати відповідний рівень її компетенції в цій предметній галузі.

Методика формування початкових навичок роботи з комп’ютером. Навчальні програми для формування початкових навичок роботи з комп’ютером

Формування початкових навичок роботи з комп’ютером може здійснюватись з використанням програмного комплексу "Сходинки до інформатики" та проводитись за такою методичною схемою.

Перш ніж розпочати формування навичок роботи з комп’ютером, вчитель обговорює з учнями правила поведінки в комп’ютерному класі і правила безпечної роботи з комп’ютером, спираючись на матеріал програми "Як поводитися з комп’ютером". Це набір малюнків з 12 сюжетів, побудованих за принципом "Правильно – неправильно". Програма призначена для використання на першому уроці роботи з комп’ютером і має на меті ознайомити дітей з основними принципами безпечної роботи з комп’ютерною технікою. Хоча кожен малюнок має короткий підпис-коментар, доцільно, щоб перегляд слайдів супроводжувався розгорнутою розповіддю учителя. Для переходу до наступного слайду учні користуються клавішею "пропуск", яку вчитель описує як найдовшу клавішу на клавіатурі.

Якоб Барнетт: Забудьте, что Вы знаете

Когда Якобу было 2 года, он не мог разговаривать и даже смотреть на своих родителей. Врачи выявили у него синдром Аспергера - легкую форму аутизма, при которой человек может концентрироваться на каком-то одном предмете или вопросе и ему сложно социализироваться. Благодаря стараниям родителей мальчик смог перебороть свою болезнь, и теперь, в возрасте 14 лет, он изучает математику и физику в Indiana University - Purdue University Indianapolis (IUPUI). Персональный интерес Якоба — астрономия и физика. Будучи самым молодым студентам в институте, он умудряется помогать с учебой не только своим однокурсникам, но и аспирантам. В связи с этим Барнетту предложили оплачиваемую должность научного сотрудника университета. В свободное время он пытается сформулировать альтернативную теорию формирования Вселенной, а также пытается по-своему взглянуть на теорию относительности Эйнштейна. Мама мальчика организовала в его честь фонд помощи детям, страдающим от аутизма.

Гаджет против букваря

По данным одного из последних социсследований, 91 процент россиян имеют мобильные телефоны, 28 процентов - ноутбуки. Школьники уже в начальной школе переписывают задания на флешки, выполняют домашние задания в Интернете и общаются с учителями по скайпу. Первоклашки на переменках развлекаются не игрой в догонялки, а тем, что снимают друг друга на видеокамеру. Таблицу умножения самые хитрые из них тоже не зубрят. Зачем? Ведь рядом всегда есть мобильник.

Между тем у медиков появился особый термин, обозначающий зависимость от мобильного телефона "номофобия", в США открыты клиники для лечения интернет-зависимости, а в Германии учителям запретили появляться в социальных сетях. Нужны ли гаджеты в школе? Чего от них больше - вреда или пользы? На вопросы "РГ" отвечает профессор, заведующий лабораторией психологии развития Психологического института РАО, президентом Международной ассоциации "Развивающее обучение" Борис Эльконин.