Єдина Країна! Единая Страна!

неділя, 24 березня 2013 р.

Дистанційна освіта - переваги та недоліки

Дистанційна освіта - 
переваги та недоліки

Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

ДН - засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації.

субота, 23 березня 2013 р.

WAP-технологии - технологии будущего


WAP-технологии - технологии будущего

Сегодня уже никого не удивишь сотовым телефоном и Интернетом. Жизнь без Интернета - и не жизнь вовсе. Отдых, работа - все связано с Интернетом. Жаль только, что во время путешествий и командировок нельзя им пользоваться. Поэтому одной из важных составляющих развития рынка мобильных систем связи стала интеграция сетей беспроводной связи с Интернетом, необходимость которой становится все более очевидной. В сущности, пользователи мобильных телефонов могли и раньше использовать мобильную связь для подключения своих компьютеров к Интернет - провайдерам.

неділя, 17 березня 2013 р.

Орієнтовний перелік тем індивідуальних публікацій учасників дистанційної школи

Орієнтовний перелік тем для індивідуальних публікацій  учасників дистанційної школи

Шановні колеги!
Настав час розпочати підготовку до ІІ Модулю семінару з навчання викладанню предмету "Сходинки до інформатики" у 2 класі ЗОШ.

Нижче наведено перелік тем для індивідуального опрацювання учасниками дистанційної школи.

Формування у студентів вищих педагогічних закладів адекватного ставлення до статевого виховання дітей


Формування у студентів 
вищих педагогічних закладів
адекватного ставлення 
до статевого виховання дітей

Л.М. Олійник 

Україна, що стоїть на шляху входження в систему європейських держав, сьогодні перебудовує економіку, культуру, практику міжнародних стосунків, систему освіти і виховання сучасного громадянина демократичної держави. З огляду на це, важливе місце посідає формування якісно нового світобачення і адекватного сприймання себе, як повноцінної і гармонійно розвиненої, психологічно врівноваженої особистості. Серед важливих завдань, що стоять перед сучасною освітою, є статеве виховання дитини. Це питання особливо актуальне, оскільки за часів радянської освіти воно разглядалося лише як частина морально-етичного виховання будівника комунізму, та не враховувало закономірностей та індивідуальних відмінностей сексуального розвитку дитини.

субота, 2 березня 2013 р.

Всеукраїнська конференція. Миколаїв, 2012

УДК 378.046.4 : 004
Олійник Л. М.
Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, Україна

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ “СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ” В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті піднімається актуальне питання реалізації післядипломною освітою державного стандарту початкової загальної освіти з організації навчання вчителів викладанню предмету “Сходинки до інформатики” в початковій школі. Розглядаються різні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників залежно від їх базової освіти.

Ключові слова: післядипломна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна грамотність педагогів.

Міжнародна конференція. Вінниця, 2012


Міжнародна науково-технічна конференція:
“Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем”

УДК 378.046.4 : 004

РОЛЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
У ВИКОНАННІ ДЕРЖАВНИХ ІНІЦІАТИВ
З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ 
ВИКОРИСТАННЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лія Олійник

У статті піднімається актуальне питання реалізації післядипломною освітою державних ініціатив з організації навчання вчителів використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Розглядаються форми підвищення кваліфікації педагогів залежно від їх рівня використання ІКТ.

Ключові слова: післядипломна освіта, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна грамотність педагогів.

Міжнародна конференія ITEA, Київ, 2011

PROGRAM INTEL ® «LEARNING FOR THE FUTURE» IN THE SYSTEM OF IN-SERVICE EDUCATION BY THE TEACHERS 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Оliinyk Liia Mykolaіvna
Mykolaiv Regional In-Service Teachers Training Institute

This article discusses the problem of the implementation of the program Intel ® «Learning for the future» in the system of in-service education by the teachers of preschool educational institutions. Analyzes the dynamics in relation to the application of information and communication technology in a professional activity during the course qualification caregivers-methodists preschool educational institutions.

Міжнародна конференція з ІКТ в освіті. Київ, 2010

УДК 378.046.4 : 004

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Олійник Лія Миколаївна
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

У статті аналізується проблема застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ході курсового підвищення кваліфікації педагогами дошкільних навчальних закладів та вчителями початкової школи. Розглядаються можливості післядипломної педагогічної освіти у цьому процесі.

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, інформаційно комунікаційні технології, інформатизація освіти, програма «Intel® Навчання для майбутнього».

пʼятниця, 1 березня 2013 р.

Таблиця самооцінювання

Таблиця самооцінювання

Шановні колеги! Хоча в нашій дистанційній школі  "Сходинки до інформатики" кожний учасник навчається у власному темпі, проте є гранічний строк для виконання завдань.

Всі ми різні! І це чудово! Хтось вже виконав майже всі організаційні завдання, хтось "підтягує хвости", а хтось ще "не доїхав". Тому ця таблиця самооцінки підкаже вам - що вже Вами особисто виконано, а на що Вам ще треба звернути увагу.

Сподіваюся, що кожний з вас оцінить свої досягнення об*єктивно та вчасно. Успіхів!