Єдина Країна! Единая Страна!

неділя, 2 червня 2019 р.

Особливості викладання предмету "Я досліджую світ" НУШ


У 2018-2019 навчальному році предмет Нової української школи "Я досліджую світ можна було викладати за 1 із 15 запропанованн их підручників.
6 - за програмою НУШ 1 (3 години на тиждень)
9 - за програмою НУШ 2 (7 годин на тиждень)
Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році. Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415
«Я досліджую світ»

У першому класі інтегрований предмет «Я досліджую світ». Типова освітня програма з цього предмета дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення в дидактико-методичній організації навчання надається його зв’язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об’єктів і явищ навколишнього світу.

понеділок, 27 травня 2019 р.

Концепція НУШ

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного
народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомо-
сті, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюд-
ському житті тільки той народ і бере перемогу, який
має найкращу школу.
Софія Русова

Н. М. Бібік. - Київ : Літера ЛТД, 2018. - 160 с.

ВИКЛИКИ, ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ
Виклики часу зумовили розроблення Концепції «Нова українська школа» – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.
Які ж нерозв’язані проблеми вітчизняної системи освіти та її основоположної ланки – початкової освіти – стали поштовхом для прийняття реформаторських рішень?

середа, 22 травня 2019 р.

Статеве виховання дітей на різних вікових етапах

Науковими розвідками питань, що пов'язані зі статевим вихованням дітей на різних вікових етапах я займаюся з 2005 року. Є чималий доробок науково-методичних публікацій, посібників з грифом МОН України, експериментальні дані, присвячені цій проблемі.
Декілька слів про помилкові переконання у нашому суспільстві, що залишилися  з радянських часів разом з сакраментальною фразою  "сексу в нас нема". 
Поняття дитячої сексуальності існує, і діти у будь-якому віці вільно або мимоволі цікавляться питаннями сексуальності, мають потребу в ній для кращого розуміння себе й навколишніх.

субота, 18 травня 2019 р.

Особливості розвитку дітей 6-7-річного віку

Шестирічний вік – це період, коли відбуваються кардинальні зміни у фізичному, психічному, соцальному та духовному розвитку дитини. Фізичний розвиток має вагоме значення для формування особистості, але він тісно пов'язаний із психічним розвитком. Найбільш суттєві зміни, що охоплюють психічні сфери дітей даного віку пізнавальну, вольову, емоційну, свідчать про те, що цей вік є переломним, багатим  на такі новоутворення, що забезпечують перехід дитини до систематичного шкільного навчання.
На 6-му році життя дитини формується «внутрішня позиція», усвідомлюються образ власного «Я», що дає можливість дитині діяти довільно, тобто відповідно до поставленої мети, усвідомлювати завдання, що стоять перед нею, правильно їх вирішувати. З названими фундаментальними новоутвореннями особистості дитини пов’язана її установка на досягнення бажаного результату в різних видах діяльності.
Підґрунтям діяльності шестирічної дитини починає ставати виокремлення найважливіших, головних мотивів і підкорення їх менш значущим, що і визначає характер психічної діяльності дитини.

неділя, 28 квітня 2019 р.

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами Google-інструментів

Якщо Ви працюєте у сфері освіти України, та прагнете бути сучасним педагогом, який крокує у Нову українську школу, то створіть обліковий запис Google та безкоштовно користуйтеся інструментами та сервісами Google у професійній діяльності.
Чому сучасному педагогу ніяк не обійтись без хмарних технологій? Навіщо у професійній діяльності інтернет? Чому саме Google?
Про все це у цій публікації.

неділя, 21 квітня 2019 р.

Інструктори з фізичної культури ЗДО. Група 143

Відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізичну культуру" одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в закладах дошкільної освіти залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

середа, 17 квітня 2019 р.

Конспект заняття з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку

Хараїм Ірина Дмитрівна
вихователь ЗДО №1
Миколаївська обл.
Врадіївка
Конспект заняття з розвитку мовлення для дітей старшого дошкільного віку
Тема: Перукар.
Мета: поглибити знання дітей про професією перукаря, особливості його праці, розкрити її значимість у житті людей. Збагатити та активізувати словник дітей словами-діями, формувати темп мовлення та чітку вимову звуків. Розвивати зв’язне мовлення, вміння відповідати на запитання повними реченнями; вправляти у переказі за допомогою за мнемо таблиці. Розвивати творчі здібності, естетичний смак, самостійність. Виховувати повагу до праці перукаря, прагнення дбати про свій зовнішній вигляд.
Словник: перукар, перукарня, ножиці, гребінка, бритва, стриже, фарбує, розчісує.
Обладнання: лялька Марічка, альбом професій, картки –схема для складання розповіді, мнемотаблиця , ножиці,прикраси для волосся, заготовки для моделювання зачісок.

Складання описової розповіді за сюжетною картиною «Ой, весела в нас зима!»

Арефьєва Валентина Володимирівна
ДНЗ № 49
м. Миколаєва

Тема: Складання описової розповіді за сюжетною картиною «Ой, весела в нас зима!»
Програмовий зміст: зв’язне мовлення: учити складати описову розповідь за картиною за планом вихователя та командами;
граматика: вчити добирати прикметники до іменників, розвивати вміння будувати прості та поширені речення, закріплювати знання про послідовність слів у реченні, складати словосполучення;
словник: збагачувати словник дітей словами, що означають зимові ознаки (казкова, срібляста зима; хрусткий, іскристий, розсипчастий, колючий сніг; засніжена земля; замріяні дерева) та розваги.

Заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Бойко Ганна Олександрівна
Вихователь ДНЗ №77
м. Миколаїв   
Заняття з розвитку мовлення в старшій групі
Тема:«Подорож  до країни Добра.»
Програмовий  зміст:
Учити дітей давати чіткі та повні відповіді на запитання, сприяти монологічному
мовленню , активізувати добір слів-ознак та слів-дій.
Розвивати уміння підтримувати бесіду, вправляти дітей у побудові речень.
Закріпити в активному словнику слова , що стосуються почуттів та настрою.
Формувати вміння , поводитися відповідно до правил культурної поведінки.
Виховувати  добре ставлення до навколишнього світу , приязність, доброзичливість.

Комплексне заняття з розвитку мовлення у старшій групі

Яковлєва Наталія Михайлівна
 Вихователь  ЗДО № 64
м. Миколаїв
 Комплексне заняття з розвитку мовлення у старшій групі
Тема: "Весело про друга я розкажу"
Мета:
Зв'язне мовлення: вчити дітей складати описову розповідь про друга  за власним малюнком зв’язно, послідовно за структурно-логічною схемою.
Лексика :
збагатити та активізувати у мовленні: словниковий запас порівнянь; прикметників чоловічого та жіночого роду, що характеризують зовнішність, риси і поведінку людини;
поповнити словниковий запас новими словами - доброзичливий, дружелюбний.
Граматика:
закріпити: вміння добирати прикметники до іменників; вживати слова з   суфіксами пестливості; вживати займенники у різних відмінках;
стимулювати вживання складнопідрядних та складносурядних речень. Розвивати у дітей уважність, мислення, звички і моделі поведінки, що відповідають бажанню діяти у напрямку сталого розвитку.
Виховувати доброзичливе ставлення до інших, друзів, відчуття колективу, добрих взаємин.
Попередня робота: Мовленнєві дидактичні ігри «Інтерв'ю», «Розшук - об'яви», «Запроси друзів», «Скажи навпаки», «Комплімент», прислів'я про дружбу, професії дорослих, сприймання казок В.О.Сухомлинського «Добре слово», Т.Вершиніної « Ґудзик та рукавичка», вивчення вірша про дружбу
Матеріал: 2 дошки, портрети - малюнки друзів, подарунки-малюнки друзям, фотовиставка «Дружні малята - наші хлопчики й дівчата», структурно - логічна схема, демонстраційні картинки до схеми, роздаткові картинки до дидактичної гри «Очі друга».

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Мазепа Людмила Вікторівна
Вихователь  ДНЗ 78
                                                          м.Миколаїв

Конспект заняття  з розвитку мовлення в старшій групі

Тема Складання описової розповіді за картиною «ЗИМА» , «ВЕСНА»

Програмовий зміст Зв’язне мовлення. Продовжувати вчити дітей складати описові розповіді за картиною за планом вихователя, відповідати на запитання за змістом картини та придумувати назву картини.
Словник. Активізувати  словник дітей словами-назвами, словами-ознаками  та збагачувати словниковий запас дітей словами-діями, що характеризують зимову і весняну пори року.
Граматика. Вчити добирати прикметники до іменників, розвивати  вміння дітей будувати прості та поширені речення використовуючи піктограми, закріплювати знання про послідовність слів у реченні.
Виховувати  дружні стосунки та інтерес до розповідей товаришів, уміння    слухати  один одного не перебиваючи, організованість, любов  до рідної  природи.
Розвивати  спостережливість, мислення.

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Соломянюк Тетяна Валеріївна
                       Вихователь ЗДО № 1 «Сонечко»
                                                  Березнегуватський район
 Миколаївської області

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій групі

Тема: «Цікава подорож»

Програмовий зміст:
Продовжувати вчити використовувати навички вільно користуватися мовними засобами в рамках особистісто-орієнтованого підходу, який враховує рівень мовного розвитку та мовні здібності, вміння загадувати і відгадувати загадки, вміння складати повні речення, збагачувати словник епітетами, синонімами, антонімами, утворювати множину іменників, проводити звуковий аналіз слів, добирати слова до заданої схеми, називати слова на заданий звук. 

Тематичне заняття з розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.

Нагорна Валентина Іванівна
Вихователь ЗДО №7 «Лелеченя»
с. Добре Миколаївської області.

Тематичне заняття з розвитку мовлення з дітьми старшого дошкільного віку.
Тема: «Іграшки»
Мета: розширювати уявлення дітей про іграшки; вчити визначати характерні ознаки; розвивати інтонаційну виразність мовлення; продовжувати вчити дотримуватися мовленнєвого етикету (ввічливо звертатися за проханням до товариша); вчити виявляти ініціативу в діалогічному мовленні, складати описову розповідь про іграшки; виховувати у дітей дбайливе ставлення до іграшок, бажання ними гратися, інтерес до художніх творів. 
Попередня робота: читання віршів, загадок, оповідань про іграшки. 
Матеріал: ляльки, іграшки.

Заняття ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення

Більченко Оксана Вікторівна
Вихователь ДНЗ № 118
м.Миколаїв

Заняття  ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення 


Тема. Різноманітний світ професій.Інтегроване заняття 
Спрямованість змісту: ознайомлення з довкіллям + розвиток мовлення.
Мета : розширювати уявлення дітей про працю людей різних професій; вправляти в умінні закінчувати речення, використовуючи слова і словосполучення, що співвідносяться з певною професією людини;  збагачувати зміст ігор  по темі: «Кухар», «Лікарня», «Перукарня», «Продавець», «Водій»; навчати урізноманітнювати зміст ігор, творчо використовувати набуті знання; навчати самостійно розподіляти ролі, спонукати до само оцінювання вчинків; розвивати уміння дотримуватись правил рольових взаємовідносин; виховувати повагу до людей праці, бажання працювати.
 Матеріал : загадки за темою, картинки із зображенням людей  різних професій, знаряддя праці, інструменти, предмети.

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій группі

                                  Прудка  Ірина  Вікторівна
 Вихователь ЗДО № 69
м. Миколаїв

Конспект заняття з розвитку мовлення в старшій группі

Тема: «Як у криничку повернули водичку».
Мета:
- продовжувати вчити дітей ділити твір на частини;
- закріпити вміння дітей переказувати оповідання  за малюнками близько до змісту твору;
- розуміти зміст прочитаного оповідання; відповідати на запитання, будуючи складні речення;
- вчити міркувати, висловлювати свої думки, робити висновки, обговорювати переказ тексту, сприяти розвитку мовлення дітей;
- дати знання дітям про роль людини в житті всього живого на землі, виховувати бажання самим робити добрі справи.

Матеріал та обладнання. Малюнки дітей за змістом твору, мультимедійний проектор для показу відео кліпу, схема кругообігу води.

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі


Шевченко Ольга Володимирівна
вихователь ДНЗ 131
м.Миколаїв
Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі 
ТемаПереказ казки «Котик і Півник»
Програмовий зміст:  
Зв’язне мовлення: формувати вміння переказувати казку спільно – «ланцюжком», емоційно передавати діалоги героїв казки, формувати уміння давати характеристику вчинків персонажів, стимулювати вживання мовних і позамовних засобів виразності.
Звукова культура мовлення: продовжувати роботу над розвитком точності та чіткості рухів артикуляційного апарату у поєднанні з рухами кістей рук, вчити інтонаційно виразно передавати слова головних героїв казки, розвивати силу голосу, мовленнєве дихання.
Граматика: закріплювати вміння узгоджувати різні частини мови в роді числі і відмінку, виховувати прагнення до чистоти і граматичної правильності мовлення.
Словник: збагачувати словниковий запас новими для дітей словами «бандура», «підкрадатися», фразеологізмами «блимати очима»,образними словосполученнями (жили-були, бринь-бринь-бриноньки, тринь-тринь-триноньки), продовжувати збагачувати та активізувати словник прислів’ями.  Сприяти розвитку пізнавальної та мовленнєвої активності, ініціативності, пам’яті та мислення.

Комплексне заняття з розвитку мовлення

 Кваша Анжела Дмитрівна
Вихователь ДНЗ №79
м. Миколаїв

Комплексне заняття з розвитку мовлення 
Тема : «ВЕСНУ МИ ЛЮБИМО, СЛОВОМ ГОЛУБИМО».
Мета: узагальнювати й розширювати знання дітей про весняні явища природи, про садові і лугові квіти, про комах. Збагачувати словниковий запас дітей іменниками, зі зменшувально-пестливими суфіксам , прикметниками, дієсловами. Продовжувати вчити дітей складати описові розповіді за картиною. Стимулювати мовленнєву активність.

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі

Тристан  Надія  Сергіївна
Вихователь ЗДО № 69
м. Миколаїв

Конспект заняття з розвитку мовлення в середній групі
Тема: «Казка вчинки розкриває….»
Мета: 
перевірити вміння дітей переказувати добре знайому казку, використовуючи пряму мову ,
стимулювати вживання повних речень в розвитку зв’язного мовлення дітей;
сприяти розвитку емоційної сторони мовлення, інтонаційної виразності, вміння передавати настрій, почуття; 
учити помічати в казкових персонажах позитивні риси характеру.
Матеріал та обладнання: «казкове пір’ячко» до казки «Зайчикова хатка» , моделі героїв казки – різнокольорові геометричні фігури різного  розміру, настільний театр до казки «Зайчикова хатка».

Заняття з розвитку мовлення в середній групі

Світлана Ткач
Вихователь ЗДО № 65
м. Миколаєва
Тема: Переказ оповідання Костянтина Ушинського«РАНКОВІ ПРОМЕНІ»

Тема: «Переказ оповідання К. Ушинського « Ранкові промені».

Мета: - вчити вмінню будувати розповідь за серією ілюстрацій, передаючи характерні особливості героїв твору; висловлюватися простими та складними реченнями зв’язно, послідовно.
- збагатити словник словосполученнями: «стрепенувся жайворонок», «пересмикнув вухами зайчик», «залопотів крилами півник».
 - закріпити артикуляцію звуків (З), (С), вміння розрізняти звуки в словах та вимовляти їх.
- розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, вміння доповнювати один одного.

пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

Оцінювання в НУШ

Ця публікація - відголосок участі у роботі регіональної науково-практичної конференції “Нова українська школа: виклики сьогодення, реалії впровадження, перспективи”, яка відбудеться 29 листопада 2018 року у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 
Мета конференції: наукове осмислення та практичний досвід реалізації освітніх процесів у початковій школі в контексті НУШ. 
Поки формується збірник матеріалів конференції, розміщую публікацю на цьому блозі. Розбавлю її презентаціями з цієї теми для кращого сприймання та усвідомлення процесу оцінювання навчальних досягнень учнів в Новій українській початковій школі.
Оцінювання «нових українських першачків»: МОН оприлюднило нововведення